I förra veckan deltog Ingrid Thornberg på Mathantverksdagen i magasinet på Gässhults Säteri. Eldrimner stod som arrangör och temat för dagen var Mathantverkets smakpotential.

Under dagen fick deltagarna prova på spännande smakupplevelser, lära sig nya saker och ha intressanta diskussioner med varandra.