Idag, den 11 oktober 2022, är det exakt 10 år sedan vår ideella förening och kommunbygderåd grundades vid ett uppstartsmöte i Bråbogården.

Grattis till oss!

Vår ideella förening är anslutna till riksorganisationen Hela Sverige ska leva och verkar för att inspirera till lokal utveckling på landsbygden inom Oskarshamns kommun.

Visste du att…

 • Vårt arbete med lokal utveckling sker utifrån ett underifrånperspektiv.
 • Samverkan är en stor del i vårt arbete med lokala utvecklingsplaner.
 • Vi har ett IOP-avtal med Oskarshamns kommun och får ett årligt stöd.
 • Vi har en ledamot och ersättare som medverkar i Kalmars länsbygderåd.
 • Vi hjälper arbetsgrupper att komma igång med aktiviteter och söka stöd.
 • Du inte behöver vara med i en förening för att jobba med lokal utveckling.
 • Vi sprider erfarenheter om lokal utveckling.
 • Vi synliggör och tillvaratar landsbygdens intressen.
 • Våra lokala medlemmar är föreningar, företag och invånare.
 • Det finns plats i styrelsen till nästa årsmöte om du vill engagera dig.
 • Du kan bli medlem i vår förening för endast 100 kr som engångssumma!