Servicebanken är en resurs för alla som arbetar med lösningar för lokal service. Här hittar man verktyg, metoder, goda exempel och inspiration på hur man kan jobba med service i samverkan i sitt lokala samhälle.

Materialet är en sammanställning från de samlade lärdomarna från pilotprojektet Service i samverkan.

– Servicebanken vänder sig till alla som vill jobba med lokal service, både lokalsamhällen, kommuner och regioner, säger Åse Classon (bilden), ordförande i projektets styrgrupp och en av två ordförande i Hela Sverige ska leva.

De elva kommunerna som deltagit i projektet är spridda över hela Sverige och banken ger praktiska exempel i form av bilder och berättelser kring hur de tänkt och arbetat för att förverkliga lösningar som passar just deras förutsättningar. Tipsrutor och länkar i anslutning till berättelserna leder vidare till fördjupning och reflektion.

– Det är väldigt tydligt att det inte finns en lösning som kan implementeras överallt i hela landet. Bygderna är olika och det behövs ett batteri av olika lösningar för att passa, säger Åse Classon.

Men för att skapa lösningarna krävs samarbete mellan kommunen och lokalsamhället och det är inte alltid lätt att veta hur man får till det.

– Det viktiga och svåra är att hitta de processer som leder fram till de lösningar som passar bäst i den egna kommunen. Därför ger vi många olika metoder för hur man får igång ett bra samarbete. Sedan kommer lösningarna av sig själv, säger Åse Classon som för övrigt tror att samarbetet kring de nya servicelösningarna varit avgörande för framtidstron i flera av bygderna som deltagit.

Länk till Servicebanken.

Det är bra att Hela Sverige ska leva lanserar Servicebanken med samlade lärdomarna från pilotprojektet Service i samverkan. Här kan man exempelvis läsa om lokala utvecklingsplaner, LUP, som vi framgångsrikt arbetat med i Oskarshamns kommun under flera år.

Varje tätort har sin egen lokala utvecklingsplan och arbetet med aktiviteterna sker i samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, kommun och region. Samverkan är verkligen en framgångsfaktor för att lyckas med lokal utveckling!

/Annicka, ordförande