En av våra fokusfrågor är service och för att tydliggöra likheter och skillnader mellan tätorterna i Oskarshamns kommun så har vi lagt upp en tabell som visar en översikt över vilken service som finns på respektive ort.

Vår tanke är att orter med ungefär lika stort invånarantal ska ha samma nivå av service och utbud. I arbetet med de lokala utvecklingsplanerna så blir det tydligare vilken service som saknas på orterna och därmed var insatser behöver göras för att nå en högre nivå.

Översikten är ett levande ”dokument” som uppdateras vartefter:

Foto: FTI