Utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun år 2023 tilldelas Ostkustkustledskommittén i Döderhults Naturskyddsförening.

Lokala utvecklingsgrupper som utför ett inspirerande arbete som bidrar till att skapa en bättre balans mellan stad och land. Landsbygdsutveckling är viktig för kommunens överlevnad och attraktivitet. Vi vill med utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun lyfta en lokal grupp som gjort en extraordinär och inspirerande insats för landsbygden.

Ostkustledskommittén i Döderhults Naturskyddsförening har sedan 1970-talet bidragit till att utveckla den 16 mil långa Ostkustleden som slingrar sig genom större delen av Oskarshamns kommun. Nu tilldelas dom utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun av kommunbygderådet Hela Sverige Oskarshamn.

Samverkansprojektet Mera ut

Arbetet med leden påbörjades 1971 och det tog Ostkustledskommittén sex år att märka upp den 16 mil långa vandringsleden som stod klar 1977. Leden är uppdelad i åtta etapper om cirka 2 mil per sträcka med en övernattningsstuga i slutet på varje etapp. Leden vill väcka intresse för bygdens natur och kultur och visa besökaren olika naturtyper, allt från skog och mark till karga och artfattiga skärgårdsmiljöer.

Under de senaste åren har Ostkustledskommittén lagt mycket ideellt arbete i samverkansprojektet Mera ut för att kunna säkra vandringsledens framtid, marknadsföra den samt utveckla verksamheter utmed leden. Med stöd från Astrid Lindgrens Hembygd och Kustlandet och Oskarshamns kommun som projektägare så är Ostkustleden numera kommunens flaggskepp när det gäller naturturism.

Mycket imponerade

Med hjälp av ideellt arbete, kommunala verksamheter och privata leverantörer har man renoverat broar och spänger, märkningen har förbättrats, skyltar och informationstavlor har satts upp och leden har tillgängliggjorts digitalt via Naturkartan. En stuginventering har genomförts och en kortare sträcka har blivit tillgänglighetsanpassad vid Mörtfors badplats där det även finns grillplats och tillgängligt bord.

Utöver det så har ett företagarnärverk engagerat sig i föreläsningar, workshops och studiebesök för näringslivsutveckling kring leden. Projektledaren Niina Nordlund har varit spindeln in nätet för att främja samverkan och styra projektet i mål. Nu på onsdag den 8 mars håller hon en föreläsning i Lilla Hycklinge om projektets arbete så är du intresserad av naturturism så inte missa inte detta.

– Vi är mycket imponerade av det arbete som Ostkustledskommittén har gjort i över 50 år men framför allt satsningen på Mera ut-projektet för att säkra vandringsledens framtid. Att med samverkan mellan flera aktörer nå ett sådant fantastiskt resultat är mycket inspirerande, säger Annicka Gunnarsson, ordförande i Hela Sverige Oskarshamn.

Utmärkelsen överlämnades söndagen den 5 mars i Lilla Hycklinge.

Kommunbygderådet Hela Sverige Oskarshamn har genom enhälligt beslut utsett Ostkustledskommittén i Döderhults Naturskyddsförening till årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun.

Ostkustledskommittén har genom samverkan i Leaderprojektet Mera ut genomfört ett omfattande arbete för att tillgängliggöra Ostkustleden. Ostkustledskommittén arbetar långsiktigt för att närma sig en säker och attraktiv vandringsled som uppmuntrar såväl invånare som besökare att ta sig ut i naturen. Det främjar såväl folkhälsa och besöksnäring som lokal utveckling.

Motivering från Hela Sverige Oskarshamn
Utdelning av utmärkelse
Ingrid Thornberg delar ut utmärkelsen till Ostkustledskommittén och projektledaren Niina Nordlund.
Blomma, diplom och check
Diplom med motivering, blomma och en check på 2 500 kronor.

PRESS.

BAKGRUND.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har delat ut utmärkelsen Årets grupp sedan 1986 och Kristdala samhällsförening mottog den år 2018. Utmärkelsen delas även ut på länsnivå. Årets lokala grupp i Oskarshamns kommun nomineras även till länsbygderådets utmärkelse. Ostkustledskommittén har således chans att få ytterligare en utmärkelse i länet redan under våren.