Det är av största vikt att Oskarshamns landsbygd är och förblir levande. Genom att producera en tidning vill vi visa hur viktig landsbygden är, inspirera och medverka till ökad utveckling.

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn är ett kommunbygderåd som arbetar för lokal utveckling av landsbygden i kommunen. Organisationen hjälper till att sprida erfarenheter och stimulera till samverkan mellan olika parter. Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn arbetar även med att inspirera lokala utvecklingsgrupper till utveckling genom att ta fram lokala utvecklingsplaner.

Genom tidningen ”Vår landsbygd i fokus” ska vi också påverka genom att lyfta de frågor som är speciellt betydelsefulla för människor på landsbygden. Vi utlovar ett spännande och läsvärt innehåll. Bland annat blir det reportage om Local Food Nodes, lokala livsmedelsproducenter, Skogs- och Miljömässan i Krokshult, olika landsbygdsentreprenörer och företag som blomstrar på landsbygden.

Vi hoppas att du och ditt företag stöttar landsbygden genom att ta del av vårt erbjudande om annonsering i tidningen.

Tidningen produceras av KrePart AB och inom kort kommer ordförande Annicka Gunnarsson eller Madelene Franzén på KrePart AB att ta kontakt med ditt företag för utformning av annonsmaterial. Tidningen kommer ut i mitten av juni.

Annonsbokning

Manusstopp: 28 maj
Utgivning: Mitten av juni
Upplaga: 15 000 ex
Distribution: Hushåll och företag i Oskarshamns kommun

Annicka Gunnarsson
Mobil: 070-839 49 21
E-post: annicka@hssloskarshamn.se

Madelene Franzén
Mobil: 072-337 44 67
E-post: madelene@krepart.se

Märk materialet med ”Hela Sverige Ska Leva”

Vill du läsa förra tidningen? Klicka här!