PRESSMEDDELANDE

Bockara får en obemannad butik. Det står klart efter att bolaget Lifvs tagit beslut om att satsa på orten. Under förstudien, som har genomförts i det lokala utvecklingsprojektet, har vi haft regelbunden kontakt med Lifvs som tog ett snabbt beslut.

Under projektet Lokal utveckling i Bockarabygden har en förstudie gällande dagligvaruhandel, servicepunkt och café nyligen avslutats. Under arbetet med förstudien har projektledare Annicka Gunnarsson på Hela Sverige Oskarshamn genomfört en enkätundersökning i Bockara och jämfört två olika leverantörer av obemannade butiker, AutoMat och Lifvs.

Flera studiebesök

Tre studiebesök har genomförts. I november förra året var projektledaren i Linköping för att få information om det obemannade konceptet med franchise som AutoMat erbjuder. Butiken kan drivas som företag eller som lokalt utvecklingsbolag som i Södra Möckleby på Öland där studiebesök gjordes i förstudiens slutfas.

Livsmedelsbutiker i kluster

Teknikbolaget Lifvs har som mål att starta 300 obemannade butiker i landet. Lifvs satsar på att bygga upp kluster om fem-sex butiker och här i närheten har två butiker etablerats, en i Vena och en i Västervik. Det är femton år sen livsmedelsbutiken i Bockara lades ner på grund av dålig lönsamhet och bygdens cirka 530 invånare har varit utan butik sen dess. Med åldrande befolkning som vill bo kvar på orten finns ett ökat behov av service. 

Enkätundersökning genomförd

”Fantastiskt om vi kunde få en mötesplats i byn igen” skriver en av invånarna i den enkätundersökning som genomfördes i Bockarabygden under vintern 2019/2020. ”Bra för oss som varken har tillgång till bil eller har svårt för att få med sig varor med buss och för det sociala i bygden” skriver en annan i en spontan kommentar.

”Bra för oss som varken har tillgång till bil eller har svårt för att få med sig varor med buss och för det sociala i bygden”

Invånare som svarat på enkäten

Enkätundersökningen visar att 9 av 10 boende i Bockara gärna vill ha en livsmedelsbutik och nu blir det alltså verklighet. Företaget Lifvs har tagit beslut om att satsa på en obemannad butik i Bockara. Lifvs projektledare för etablering Theresa Turek har påbörjat arbetet med att undersöka placering av butiken för att kunna starta bygglovsprocessen.

Central placering krävs

För att etablera en obemannad butik krävs en bra och central placering samt trafikorienterat för att skapa en naturlig mötesplats. Det ska vara tryggt, trafiksäkert, väl belyst och gärna möjligt att nå med bil, kollektivtrafik, cykel och till fots. En obemannad butik etableras med fördel i närheten av drivmedel, servicekontor, hembygdsgård, källsortering etc.

Hoppas på nöjda invånare

”Det är väldigt roligt att Lifvs väljer att satsa på en obemannad livsmedelsbutik i Bockara. Det skapar en mötesplats som saknas på orten och skapar dessutom förutsättningar för att utöka servicen i framtiden. Orten blir dessutom mer attraktiv för inflyttning. Jag hoppas att Bockaraborna blir nöjda med sin nya butik och jag ser redan fram emot invigningen” säger Annicka Gunnarsson, projektledare.

Om projektet

Projektägare för projektet Lokala utvecklingsplaner i Bockarabygden och Kristdalabygden 2018-2020 är Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet finansieras av Astrid Lindgrens Hembygd. Projektet arbetar med att synliggöra och ta tillvara landsbygdens värden och öka attraktiviteten i Kristdala- och Bockarabygden. Projektet vill genom de planerade aktiviteterna skapa förbättrade förutsättningar för lokal utveckling. 

Kontaktpersoner

Annicka Gunnarsson, projektledare Hela Sverige Oskarshamn
070-839 49 21, annicka@hssloskarshamn.se

Theresa Turek Hyseus, Projektledare etablering
070-782 06 26, theresa.turek@lifvs.com