Under februari fick invånarna i Fårbobygden chans att svara på vår invånarenkät. 10% av invånarna valde att svara på enkäten vilket är en bra svarsfrekvens. Resultatet skulle ha presenterats på ett digitalt bygderåd med på grund av för få anmälningar så blev mötet inställt.

Istället för att planera in ytterligare ett digitalt bygderåd så har vi valt att endast presentera resultaten här på hemsidan. Vi har sammanställt en komplett rapport med alla resultat och svar från invånarenkäten, samt en topplista med vilka aktiviteter som är mest prioriterade.

Från idé till verkstad

Hur går vi nu från idéer till verkstad?

18,4% av de som svarat på enkäten kan tänka sig att engagera sig vilket bådar gott för den lokala utvecklingen. Utifrån enkätens svar på frågan om vilka aktiviteter som invånarna är intresserade av att engagera sig i så har vi kommit fram till att det finns möjlighet att skapa följande arbetsgrupper:

  1. Samlingslokal – 3 personer
  2. Utegym – 2 personer
  3. Café – 2 personer
  4. Pulkabacken – 2 personer
  5. Kommunal fritidsgård – 2 personer

Övriga aktiviteter där det finns intresse för arbetsgrupper: Sågenområdet, belysning vid Återvinningen, motorlokal för teknikintresserade, tvätthall gör det själv, utveckling av torget mm

Lokal utveckling pågår

En aktivitet har redan bockats av och det är InfoPoint med turistinformation i samverkan med Attraktiva Oskarshamn AB. Från och med maj månad så är Sibylla STOP ny InfoPoint. Klart är också att Oskarshamns kommun investerar 10 tkr för att komplettera belysningen vid pulkabacken i Fårbo.

Läs mer:

Lokal utvecklingsplan: Fårbobygden