Hela Sverige Oskarhamn har sammanställt ett förslag med förhoppningen om att skapa fem seniorlägenheter på Grindskärsgatan i Påskallavik. Förslaget har skickats till fastighetsägarnätverket samt ansvarig mäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

Våren 2019 träffades en arbetsgrupp för att arbeta med en aktivitet gällande seniorboenden i Påskallavik. På mötet deltog representanter från Hela Sverige Oskarshamn, Oskarshamns kommun och PRO Påskallavik.

Syfte med arbetsgruppen var att diskutera vikten av att det finns seniorboende i Påskallavik så att de som vill bo kvar på orten kan sälja sina hus och flytta till ett seniorboende. Det skapar för utsättningar för barnfamiljer som vill flytta in vilket är målet.

I diskussionerna, som byggde på den boendeenkät som genomfördes i Påskallaviksbygden våren 2019, konstaterade att det finns ett stort intresse bland bygdens seniorer att bo kvar på sin hemort.

Trivsel och vänner är de största anledningarna till att man vill bo kvar. Seniorlägenheter behövs för att äldre ska kunna lämna hus och trädgård när ork inte längre finns för att sköta det.

Förslag till fastighetsägarnätverket

I slutet av september 2020 lades Grindskärsvägen 1 i Påskallavik ut till försäljning. Fastigheten är ett tidigare HBV-hem som säljs via mäklarfirman Svensk Fastighetsförmedling. I oktober tog arbetsgruppen beslut om att sammanställa ett förslag för att få lokala fastighetsägare att köpa fastigheten och satsa på fem seniorlägenheter.

Arbetsgruppen var i kontakt med mäklaren som blev intresserad av idén. Förslaget innefattar en analys av enkätsvaren som visar på att det finns en efterfrågan på tillgänglighetsanpassade seniorlägenheter med självhushåll och vaktmästare i Påskallavik samt information om fastigheten samt befolkningsstatistik från bygden.

Förslaget, som riktar sig till fastighetsägare i kommunen, skickades till mäklaren samt till Attraktiva Oskarshamn AB för vidarebefordring inom fastighetsägarnätverket som de driver den 29 oktober 2020.

Mäklarannons

Grindskärsvägen 1, Svensk Fastighetsförmedling

Alla eventuella frågor om fastigheten hänvisas till mäklare Mats Arnesson.

Grindskärsgatan 1 erbjuder fem seniorlägenheter i markplan med egen uteplats/täppa. Fyra tvåor på ca 55 kvm och en tvåa på 98 kvm i naturskönt läge. Nyrenoverat med egen ingång, parkering och förråd. FOTO: Svensk Fastighetsförmedling

Attraktivt boende bidrar till levande landsbygder

Boende är en av våra fokusfrågor då det är viktigt med boende på landsbygden för tillväxt och levande landsbygder. Oskarshamns kommun har som mål att växa till 30 000 invånare år 2030 och vi vill skapa möjligheter för olika boenden i hela kommunen. Att skapa flyttkedjor gör det möjligt för unga och barnfamiljer att hitta boende i hela vår kommun.

Fokusfråga: Boende

Kontaktperson

Annicka Gunnarsson, Hela Sverige Oskarshamn
070-839 49 21
annicka@hssloskarshamn.se