Kategori: Påskallaviksbygden (Sida 1 av 2)

Inbjudan till höstens informationsträffar

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn, bjuder in till informationsträff för föreningarna och dess medlemmar som verkar i Oskarshamnsbygden.

Tanken är att vi tillsammans med kommunens landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher samtalar om vad som händer i era föreningar. HSO informerar om vad vi kan stötta med, så även landsbygdsutvecklaren.

Vi träffas på följande orter:

 • Kristdala den 2/11 kl. 18:30 i Pro-lokalen
 • Bockara den 7/11 kl.18:30 i Församlingshemmet (Inställd)
 • Påskallavik den 9/11 kl.18:30 i PRO-gården (Inställd)
 • Figeholm, Fårbo & Misterhult den 16/11 kl.18:30 i Kontorshub, Höganäslokalen

Anmälan görs till: ingrid@hssloskarshamn.se

Ange Föreningens namn/person, antal och till vilket datum. Om ni undrar över något så kontakta Ingrid Thornberg, ordförande på telefon 073-835 33 02 eller via ovanstående mejladress.

Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!

Kommunen satsar på belysning i lekpark, pulkabackar mm.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om investeringar om 700 000 kr för belysning runt om i Oskarshamns kommun. Aktiviteterna har lyfts fram i våra invånarenkäter och i samtal med föreningslivet.

Följande aktiviteter i projektet kommer landsbygderna till del:

 • Dämmen Kristdala, 40 tkr. Del av kostnad för åtgärden. Tillfaller samhällsföreningens bidragsansökan för bl a belysning.
 • Callerströmska Magasinet i Påskallavik, 50 tkr. Fasadbelysning som framhäver byggnaden i parkmiljön.
 • Pulkabacke Fårbo, 10 tkr. Komplettera befintlig belysning från 2020.
 • Pulkabacke Figeholm, 20 tkr. Pulkabacken får belysning som ska kunna styras av användaren med tidsreglage.
 • Pulkabacke Påskallavik, 20 tkr. Pulkabacken får belysning som ska kunna styras av användaren med tidsreglage.
 • Lekplats Emmekalv, 30 tkr. Belysning för att kunna använda lekplatsen även under mörka tider av dygnet och året.
 • Kristdala torg, 45 tkr. Lusthuset förses med en fin och funktionell belysning som framhäver byggnaden.

Investeringen för Oskarshamns kommun avseende dessa aktiviteter är 215 tkr.

Ansvarig för belysningsprojektet är Erik Hjertqvist på Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun, telefon 0491-881 43 och e-post erik.hjertqvist@oskarshamn.se.

Foto: Freepik

Resultat från invånarenkäten i Påskallaviksbygden

Under februari fick invånarna i Påskallaviksbygden chans att svara på vår invånarenkät. 17% av invånarna valde att svara på enkäten vilket är en bra svarsfrekvens. Resultatet presenterades på det digitala bygderådet där det framkom önskemål om att starta upp en samhällsförening i Påskallavik.

På det digitala bygderådet den 24 mars presenterades resultaten för deltagarna. Nu har vi sammanställt en komplett rapport med alla resultat och svar från invånarenkäten, samt en topplista med vilka aktiviteter som är mest prioriterade.

Från idé till verkstad

Hur går vi nu från idéer till verkstad?

27,2% av de som svarat på enkäten kan tänka sig att engagera sig vilket bådar gott för den lokala utvecklingen. Utifrån enkätens svar på frågan om vilka aktiviteter som invånarna är intresserade av att engagera sig i så har vi kommit fram till att det finns möjlighet att skapa följande arbetsgrupper:

 1. Aktivitetscenter & skatepark – 13 personer
 2. Padelbana – 8 personer (Tennisklubben arbetar med aktiviteten)
 3. Vågbrytare i hamnen – 7 personer (Båtklubben arbetar med aktiviteten)
 4. Minigolf – 5 personer
 5. Kultur – 5 personer
 6. Kallbadhus & bastu – 4 personer
 7. Barn- & ungdomsaktiviteter – 4 personer
 8. Samhällsförening – 3 personer

Det är även flera aktiviteter är det 2 personer som kan tänka sig att engagera sig.

Viktigt med en samhällsförening

Flera av mötets deltagare var överens om att uppstart av en samhällsförening i Påskallavik är viktigt för att fortsätta arbetet med lokal utveckling. Påskallaviks båtklubb har fullt upp med utveckling i hamnen.

Tre personer har angett att de är intresserade och det krävs ett tiotal för att forma en styrelse. Annicka och Kristina kan vara bollplank. Studieförbundet Vuxenskolan kan vara behjälpliga i en uppstart av en förening.

Läs mer:

Lokal utvecklingsplan: Påskallaviksbygden

Klart med seniorlägenheter i Påskallavik

I slutet av september 2020 lades Grindskärsvägen 1 i Påskallavik ut till försäljning. Vi skickade ett förslag till mäklaren, Svensk Fastighetsförmedling, och fastighetsägarnätverket i Oskarshamn om behovet av seniorlägenheter.

I mitten av november köpte Daniel N Fastigheter AB i Mönsterås fastigheten. Daniel kontaktade oss efter köpet och informerade oss om att han satsar på fem seniorlägenheter varav den stora lägenheten redan är uthyrd.

Daniel söker nu hyresgäster till Grindskärsvägen 1 och givetvis så vi vill gärna hjälpa honom att hitta seniorer på 60+ som är redo att flytta in. Sprid gärna informationsbladet nedan vidare till potentiella hyresgäster.

Nedan kan du läsa mer om vårt förslag:

Förslag om seniorlägenheter i Påskallavik

Hela Sverige Oskarhamn har sammanställt ett förslag med förhoppningen om att skapa fem seniorlägenheter på Grindskärsgatan i Påskallavik. Förslaget har skickats till fastighetsägarnätverket samt ansvarig mäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

Våren 2019 träffades en arbetsgrupp för att arbeta med en aktivitet gällande seniorboenden i Påskallavik. På mötet deltog representanter från Hela Sverige Oskarshamn, Oskarshamns kommun och PRO Påskallavik.

Syfte med arbetsgruppen var att diskutera vikten av att det finns seniorboende i Påskallavik så att de som vill bo kvar på orten kan sälja sina hus och flytta till ett seniorboende. Det skapar för utsättningar för barnfamiljer som vill flytta in vilket är målet.

I diskussionerna, som byggde på den boendeenkät som genomfördes i Påskallaviksbygden våren 2019, konstaterade att det finns ett stort intresse bland bygdens seniorer att bo kvar på sin hemort.

Trivsel och vänner är de största anledningarna till att man vill bo kvar. Seniorlägenheter behövs för att äldre ska kunna lämna hus och trädgård när ork inte längre finns för att sköta det.

Förslag till fastighetsägarnätverket

I slutet av september 2020 lades Grindskärsvägen 1 i Påskallavik ut till försäljning. Fastigheten är ett tidigare HBV-hem som säljs via mäklarfirman Svensk Fastighetsförmedling. I oktober tog arbetsgruppen beslut om att sammanställa ett förslag för att få lokala fastighetsägare att köpa fastigheten och satsa på fem seniorlägenheter.

Arbetsgruppen var i kontakt med mäklaren som blev intresserad av idén. Förslaget innefattar en analys av enkätsvaren som visar på att det finns en efterfrågan på tillgänglighetsanpassade seniorlägenheter med självhushåll och vaktmästare i Påskallavik samt information om fastigheten samt befolkningsstatistik från bygden.

Förslaget, som riktar sig till fastighetsägare i kommunen, skickades till mäklaren samt till Attraktiva Oskarshamn AB för vidarebefordring inom fastighetsägarnätverket som de driver den 29 oktober 2020.

Mäklarannons

Grindskärsvägen 1, Svensk Fastighetsförmedling

Alla eventuella frågor om fastigheten hänvisas till mäklare Mats Arnesson.

Grindskärsgatan 1 erbjuder fem seniorlägenheter i markplan med egen uteplats/täppa. Fyra tvåor på ca 55 kvm och en tvåa på 98 kvm i naturskönt läge. Nyrenoverat med egen ingång, parkering och förråd. FOTO: Svensk Fastighetsförmedling

Attraktivt boende bidrar till levande landsbygder

Boende är en av våra fokusfrågor då det är viktigt med boende på landsbygden för tillväxt och levande landsbygder. Oskarshamns kommun har som mål att växa till 30 000 invånare år 2030 och vi vill skapa möjligheter för olika boenden i hela kommunen. Att skapa flyttkedjor gör det möjligt för unga och barnfamiljer att hitta boende i hela vår kommun.

Fokusfråga: Boende

Kontaktperson

Annicka Gunnarsson, Hela Sverige Oskarshamn
070-839 49 21
annicka@hssloskarshamn.se

Inbjudan till möte om äldreboende

Hela Sverige Oskarshamn bjuder in till möte för att diskutera socialförvaltningens utredning om nedläggningshotet gällande äldreboendena i Misterhult, Bockara och Påskallavik.

Vi hoppas på god uppslutning från politiker, socialförvaltningen, föreningslivet och privatpersoner. Välkommen!

Mötesdetaljer

Var? Misterhults församlingshem

När? 3 september 2019 kl. 18:30-20:00

Anmälan? Ja, vi bjuder på kaffe & enkel fika. Föranmälan senast 1 september.

Frågor & anmälan? Eva Holm, 070-630 56 05 eva@hssloskarshamn.se

Ladda ner inbjudan som pdf!

Många äldre vill bo kvar på landsbygden

Resultaten från våra boendeenkäter visar att många äldre vill bo kvar på sina respektive hemorter. I boendeenkäten vi genomförde under våren 2019 framgår följande av svaren på frågan ”Var vill du bo i framtiden?”:

Misterhult 93,1% vill bo kvar, 6,9% vill bo i Oskarshamn, 0% vill bo utanför kommunen (29 svar)

Bockara 84% vill bo kvar, 8% vill bo i Oskarshamn och 8% vill bo utanför kommunen (25 svar)

Påskallavik 76,2% vill bo kvar, 19% vill bo i Oskarshamn och 4,8% vill bo utanför kommunen (42 svar)

Vill du läsa resultaten av våra boendeenkäter? Klicka här!

Local Food Nodes: Möte för matproducenter 31 januari

Förslag på utlämningsplatser

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn arbetar för att inspirera och stimulera lokal utveckling på landsbygden. Local Food Nodes, som presenterades på Landsbygdsdagarna i slutet av oktober, är ett digitalt verktyg som skapar kopplingar mellan matproducenter och matkonsumenter utan mellanhänder.

Local Food Nodes stärker möjligheterna att öka andelen lokalproducerad mat som utan omvägar hamnar på våra tallrikar och vår förhoppning är att flera ska börja producera lokal mat med en bra försäljningskanal  som dessutom är gratis att använda. Noder finns i hela landet, från Skåne till Norrland. Oskarshamn var först ut i Småland att skapa noder.

Du kan läsa mer om hur det funkar samt skapa ett konto på www.localfoodnodes.org

Lanseringsevent för konsumenter & matproducenter

Planen är att lansera Local Food Nodes lördagen den 24 februari på Fredriksbergs herrgård. Lokala matproducenter visar upp sina produkter och Albin Ponnert, grundare av Local Food Nodes, presenterar konceptet och vi hjälper dig som konsument att registrera dig i systemet så att du kan börja handla lokal mat med leverans till din närmaste nod.

Möte med matproducenter

Vi börjar dock med att bjuda in lokala matproducenter till ett förmöte på Fredriksbergs herrgård onsdagen den 31 januari kl. 18:30. Vi kommer att presentera Local Food Nodes, diskutera utlämningsplatser och tider samt planera inför lanseringseventet.

Anmäl er till Ingrid Thornberg om du vill delta på mötet. Ring 073-835 33 02, 0491-44 00 10 eller mejla till ingrid@hssloskarshamn.se

Välkommen!

Fokusfrågor på verksamhetsdag

Ödehus i Krokshult utanför Kristdala
Foto: Ingemar Karlsson

Lördag den 11 november kl. 11-14 arrangerar vi en verksamhetsdag för att diskutera våra gemensamma fokusfrågor. Samtliga i Bockara, Kristdala, Misterhult och Påskallavik med omnejd, företag och privatpersoner som brinner för någon av våra fokusfrågor är välkomna att delta.

Syftet med verksamhetsdagen är dels att diskutera VAD vi vill uppnå med t.ex. boendefrågan och skriva ner VILKA åtgärder vi ska arbeta med t.ex. inventering av ödehus samt ta kontakt med fastighetsägare, uppmuntra till försäljning, bygga nytt. Vi bör även skriva upp HUR vi ska gå tillväga, om vi ska ställa några för krav på kommunen samt VEM/VILKA som ska jobba med frågan/åtgärderna.

Under verksamhetsdagen får vi besök av Weronica Stålered som arbetar på Emmaboda kommun och är länsbygderådets representant i Emmaboda. Weronica kommer att berätta om goda exempel som de arbetat med i Emmaboda.

De sju gemensamma fokusfrågor som kommer att diskuteras gruppvis är:

 • Boende (inventering av ödehus, bygga nytt mm.)
 • Cykelvägar (cykelvägar i kommunen)
 • Distriktssköterska (mobil distriktssköterska, e-hälsa mm.)
 • Fiber (fiberutbyggnad mm.)
 • Fritidsgårdar (aktiviteter för barn & ungdomar med Kristdala fritidsgård som exempel)
 • Servicepunkter (butik, café, bygdens saluhall, InfoPoint, öppna WiFi-zoner mm.)
 • Återvinning (självservice ÅVC, återvinningsstation mm.)

Varje diskussionsgrupp kommer att ha en eller två moderatorer som antecknar det som gruppen diskuterar. Som gemensamma fokusfrågor har vi även kommunikationer och mobiltäckning men dessa frågor kommer att diskuteras på länsnivå.

Det är viktigt att varje ort har en representant i varje grupp för att vi ska kunna få fram ett bra underlag för vidare arbete men samtidigt är det viktigt att man är intresserad av den fokusfråga som ska diskuteras.

Anmäl dig till verksamhetsdagen här!

Verksamhetsdagen är ett uppdrag från Hela Sverige Ska Leva Kalmar län och ska under hösten genomföras i alla länets kommuner. En representant från en annan kommun ska delta för att sprida goda exempel från deras hemkommun. Länsbygderådet bidrar med pengar för lokal, fika och ersättning till den inbjudna representanten.

« Äldre inlägg