Under februari fick invånarna i Kristdalabygden chans att svara på vår invånarenkät. 19% av invånarna valde att svara på enkäten vilket är en bra svarsfrekvens. Resultatet presenterades på det digitala bygderådet.

På det digitala bygderådet den 6 april presenterades resultaten för deltagarna. Nu har vi sammanställt en komplett rapport med alla resultat och svar från invånarenkäten, samt en topplista med vilka aktiviteter som är mest prioriterade.

Från idé till verkstad

Hur går vi nu från idéer till verkstad?

27,8% av de som svarat på enkäten kan tänka sig att engagera sig vilket bådar gott för den lokala utvecklingen. Utifrån enkätens svar på frågan om vilka aktiviteter som invånarna är intresserade av att engagera sig i så har vi kommit fram till att det finns möjlighet att skapa följande arbetsgrupper:

  1. Sporthall med godkända mått – 12 personer
  2. Dämmen – 7 personer
  3. Utveckling av turism – 5 personer
  4. Kurser i mat & hantverk – 4 personer
  5. MTB-bana – 3 personer
  6. Boende & ödehus – 3 personer
  7. Tvätthall – 3 personer
  8. Frisbeegolf – 2 personer
  9. Städdag/göra fint i samhället – 2 personer

Lokal utveckling pågår

Högst prioritet just nu är pågående arbete med att färdigställa arbetet inom det lokala utvecklingsprojektet 2018-2020 där det bland annat kvarstår arbete med en förstudie om nybyggnation av småhus och seniorlägenheter.

Arbetsgrupper för sporthall är under uppbyggnad liksom vandringsled/MTB-bana, frisbeegolf, kurser i mat och hantverk, städdag, hundlatriner mm.

Läs mer:

Lokal utvecklingsplan: Kristdalabygden