Kategori: Samverkan (Sida 1 av 2)

Inbjudan till möte kring kommungränsen i Oskarshamn och Västervik

Landsbygdsutvecklarna i Oskarshamns kommun och Västerviks kommun bjuder tillsammans med projektledaren Christina Torstensson in till gemensamt möte i Mörtfors Folkets hus den 24 november.

Syftet med mötet är att diskutera hur områdets styrkor nyttjas gemensamt, hur man utforskar en gemensam platsidentitet och vilka frågor som är viktigast att samverka kring. Målgruppen för deltagare boende och företagare i Misterhults- och Blankaholmsbygderna med omnejd.

Ladda ner inbjudan nedan för information om anmälan, tider mm.

Ingrid Thornberg kommer att delta på mötet för att representera vår förening.

Naturkartan har lanserats i Oskarshamns kommun

Här kommer ett färskt nyhetsbrev från besöksnäringsprojektet Mera ut. Arbetet med utveckling av besöksnäringen kring Ostkustleden går framåt.

Under sommaren har Oskarshamn lanserats på den digitala friluftsguiden Naturkartan som finns både på webben och som app. Attraktiva Oskarshamn jobbar på med att uppdatera tjänsten och här finns redan allt från vandringsleder och badplatser till cykelleder och naturreservat.

Läs mer om Naturkartan på naturkartan.se

Klicka på länken nedan för att läsa hela nyhetsbrevet från Niina Nordlund.

Foto: Mera ut

Resultat från invånarenkäten i Figeholm

Under februari fick invånarna i Figeholmsbygden chans att svara på vår invånarenkät. 10% av invånarna valde att svara på enkäten vilket är en bra svarsfrekvens. Resultatet presenterades på det digitala bygderådet.

På det digitala bygderådet den 8 april presenterades resultaten för deltagarna. Nu har vi sammanställt en komplett rapport med alla resultat och svar från invånarenkäten, samt en topplista med vilka aktiviteter som är mest prioriterade.

Från idé till verkstad

Hur går vi nu från idéer till verkstad?

28,7% av de som svarat på enkäten kan tänka sig att engagera sig vilket bådar gott för den lokala utvecklingen. Utifrån enkätens svar på frågan om vilka aktiviteter som invånarna är intresserade av att engagera sig i så har vi kommit fram till att det finns möjlighet att skapa följande arbetsgrupper:

 1. Kurran – 6 personer
 2. Hundrastgård – 3 personer
 3. Turism & marknadsföring – 3 personer
 4. Konst & kulturaktiviteter – 3 personer
 5. Pulkabacken – 2 personer
 6. Ställplatser – 2 personer

Lokal utveckling pågår

Högst prioritet just nu är pågående arbete med Kurran där en arbetsgrupp redan skapats. Kontakta Maja Hansson vid intresse. Utöver det så arbetar BK Bore för fullt med aktivitetscentret på Kjellskulle där padelbanorna i princip är klara.

Läs mer:

Lokal utvecklingsplan: Figeholmsbygden

Resultat från invånarenkäten i Kristdala

Under februari fick invånarna i Kristdalabygden chans att svara på vår invånarenkät. 19% av invånarna valde att svara på enkäten vilket är en bra svarsfrekvens. Resultatet presenterades på det digitala bygderådet.

På det digitala bygderådet den 6 april presenterades resultaten för deltagarna. Nu har vi sammanställt en komplett rapport med alla resultat och svar från invånarenkäten, samt en topplista med vilka aktiviteter som är mest prioriterade.

Från idé till verkstad

Hur går vi nu från idéer till verkstad?

27,8% av de som svarat på enkäten kan tänka sig att engagera sig vilket bådar gott för den lokala utvecklingen. Utifrån enkätens svar på frågan om vilka aktiviteter som invånarna är intresserade av att engagera sig i så har vi kommit fram till att det finns möjlighet att skapa följande arbetsgrupper:

 1. Sporthall med godkända mått – 12 personer
 2. Dämmen – 7 personer
 3. Utveckling av turism – 5 personer
 4. Kurser i mat & hantverk – 4 personer
 5. MTB-bana – 3 personer
 6. Boende & ödehus – 3 personer
 7. Tvätthall – 3 personer
 8. Frisbeegolf – 2 personer
 9. Städdag/göra fint i samhället – 2 personer

Lokal utveckling pågår

Högst prioritet just nu är pågående arbete med att färdigställa arbetet inom det lokala utvecklingsprojektet 2018-2020 där det bland annat kvarstår arbete med en förstudie om nybyggnation av småhus och seniorlägenheter.

Arbetsgrupper för sporthall är under uppbyggnad liksom vandringsled/MTB-bana, frisbeegolf, kurser i mat och hantverk, städdag, hundlatriner mm.

Läs mer:

Lokal utvecklingsplan: Kristdalabygden

Resultat från invånarenkäten i Bockara

Under februari fick invånarna i Bockarabygden chans att svara på vår invånarenkät. 19% av invånarna valde att svara på enkäten vilket är en bra svarsfrekvens. Resultatet presenterades på det digitala bygderådet.

På det digitala bygderådet den 25 mars presenterades resultaten för deltagarna. Nu har vi sammanställt en komplett rapport med alla resultat och svar från invånarenkäten, samt en topplista med vilka aktiviteter som är mest prioriterade.

Från idé till verkstad

Hur går vi nu från idéer till verkstad?

17,6% av de som svarat på enkäten kan tänka sig att engagera sig vilket bådar gott för den lokala utvecklingen. Utifrån enkätens svar på frågan om vilka aktiviteter som invånarna är intresserade av att engagera sig i så har vi kommit fram till att det finns möjlighet att skapa följande arbetsgrupper:

 1. Hembygdsgården inkl. lekplats – 3 personer
 2. Vandringsled/skidled – 3 personer
 3. Dagligvaruhandel – 2 personer
 4. Utegym – 1 person
 5. Badplatsen – 1 person
 6. Hålla rent i samhället – 1 person
 7. Fartkameror för att sänka hastigheten – 1 person

Lokal utveckling pågår

Högst prioritet just nu är pågående arbete med taket på dansbanan och sammanslagning av hembygdsföreningen och aktivitetsföreningen till en samhällsförening. Inom det lokala utvecklingsprojektet arbetas det med aktiviteter inom projektet såsom obemannad butik, informationstavla och förstudie om nybyggnation av seniorlägenheter.

Läs mer:

Lokal utvecklingsplan: Bockarabygden

Resultat från invånarenkäten i Påskallaviksbygden

Under februari fick invånarna i Påskallaviksbygden chans att svara på vår invånarenkät. 17% av invånarna valde att svara på enkäten vilket är en bra svarsfrekvens. Resultatet presenterades på det digitala bygderådet där det framkom önskemål om att starta upp en samhällsförening i Påskallavik.

På det digitala bygderådet den 24 mars presenterades resultaten för deltagarna. Nu har vi sammanställt en komplett rapport med alla resultat och svar från invånarenkäten, samt en topplista med vilka aktiviteter som är mest prioriterade.

Från idé till verkstad

Hur går vi nu från idéer till verkstad?

27,2% av de som svarat på enkäten kan tänka sig att engagera sig vilket bådar gott för den lokala utvecklingen. Utifrån enkätens svar på frågan om vilka aktiviteter som invånarna är intresserade av att engagera sig i så har vi kommit fram till att det finns möjlighet att skapa följande arbetsgrupper:

 1. Aktivitetscenter & skatepark – 13 personer
 2. Padelbana – 8 personer (Tennisklubben arbetar med aktiviteten)
 3. Vågbrytare i hamnen – 7 personer (Båtklubben arbetar med aktiviteten)
 4. Minigolf – 5 personer
 5. Kultur – 5 personer
 6. Kallbadhus & bastu – 4 personer
 7. Barn- & ungdomsaktiviteter – 4 personer
 8. Samhällsförening – 3 personer

Det är även flera aktiviteter är det 2 personer som kan tänka sig att engagera sig.

Viktigt med en samhällsförening

Flera av mötets deltagare var överens om att uppstart av en samhällsförening i Påskallavik är viktigt för att fortsätta arbetet med lokal utveckling. Påskallaviks båtklubb har fullt upp med utveckling i hamnen.

Tre personer har angett att de är intresserade och det krävs ett tiotal för att forma en styrelse. Annicka och Kristina kan vara bollplank. Studieförbundet Vuxenskolan kan vara behjälpliga i en uppstart av en förening.

Läs mer:

Lokal utvecklingsplan: Påskallaviksbygden

Bredbandsstrategi 2021-2025

Under torsdagen den 4 februari fick delar av styrelsen en presentation av Bredbandsstrategi för Oskarshamns kommun 2021-2025 av Kristina Hägg-Blecher, skärgårds- och landsbygdsutvecklare på Oskarshamns kommun.

Oskarshamns kommun har tecknat ett samarbetsavtal med IP-Only. Bredbandsleverantören arbetar redan idag med utbyggnaden av fiber i flera områden. Med avtalet stärks samarbetet.

Kommunen har under flera år arbetat med samförläggning av fiberrör med E.ON. Med den nya strategin och avtalet med IP-Only innebär det kommunen kommer att gräva och lägga ner tomrör i områden där IP-Only behöver hjälp. Kalmar kommun arbetar på samma sätt.

Målet är att 100% av fastigheterna och företagen i kommunen ska ha fått erbjudande om att ansluta sig till fiber senast 2023.

Det brinner i knutarna. Planering, projektering och utbyggnad av fiber tar tid och klockan tickar. År 2026 släcker Telia ner kopparnätet.

Utan kopparnätet blir många fastigheter utan en fast och stabil uppkoppling till internet. Därför är det otroligt viktigt att ALLA anmäler sitt intresse för fiber – helst redan idag!

Fiber är en investering för framtiden och då infrastruktur är en av våra fokusfrågor så gör vi självklart vad vi kan för att bidra med information kring fiberutbyggnaden. Vi har uppdaterat hemsidan med mer information om varför man ska ha fiber och hur man beställer samt information om pågående fiberprojekt.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer!

Läs mer

Rapport från Mera ut-projektet

Vi har fått en rapport från Mera ut-projektets projektledare Niina Nordlund som under två år arbetar med att bredda och utveckla besöksnäringen med fokus på hållbar naturturism. Projektet har fått ekonomiskt stöd av leaderområdena Kustlandet och Astrid Lindgrens Hembygd och av Oskarshamns kommun.

Annicka är delaktig som representant från Hela Sverige Oskarshamn i projektets arbetsgrupp och deltar på månatliga avstämningsmöten.

Mera ut-projektet

Niina Nordlund

Det som är pågående i Mera ut just nu är upphandling av en leverantör som ska hålla i företagsrådgivning. Det är viktigt att det blir en konsult som har erfarenhet både av besöksnäring kopplad till naturturism och företagande på landsbygden.

Aktiviteten är tänkt att starta i slutet av februari, början av mars och så snart vi har klart med leverantören ska vi gå ut och söka intresserade deltagare. Så vet ni om någon som är intresserad av naturturism, som skulle vilja få flera ben att stå på i sitt företagande eller någon som vill starta en verksamhet inom naturturism, be dem gärna kontakta mig. Det kan handla om alla besöksnäringstjänster såsom måltider, övernattning, upplevelser och transport.

Det kommer att anordnas inspirationsföreläsningar, workshops och ett företagarnätverk kommer att skapas för att förenkla samverkan mellan olika företag t ex för att skapa gemensamma paket. Någon kan ha ett övernattningsställe, någon har mat och en annan har upplevelser eller transporter.

Tillsammans skapar vi en attraktiv kommun och landsbygd och får de gäster som kommer och besöker oss att stanna längre och uppleva mera i vår fantastiska kommun.

Vi kommer också att titta på Ostkustleden, se över tillgängligheten på leden, skyltning, framkomlighet, karta och information. Hållbarhet är viktigt och vi ska ta fram verktyg för att informera besökare om allemansrätt och hur man ansvarsfullt vistas i naturen.

Det kommer också att skapas en app med en digital karta och information om leden. Leden finns redan idag på www.naturkartan.se och jag kan varmt rekommendera er att titta in på den karttjänsten. Det är STF, Svenska Turistföreningen som lagt in Ostkustleden där för att de tycker att det är en fin led.

Vi är också med och uppmärksammar Friluftslivets år 2021 och hoppas kunna medverka i några evenemang under året. Ni vet väl att ni kan lägga in era evenemang på hemsidan www.luftenarfri.nu och där kan ni också hämta inspiration till aktiviteter.

Det är viktigt för människor att komma ut och se och uppleva saker. Det skapar mening och välmående. Vi kan ju inte mötas i större grupper just nu men mindre grupper är fortfarande tillåtet. T.ex. deltog jag i en trevlig aktivitet med Friluftsfrämjandet igår där vi lagade mat på stormkök vid en eldstad nära Hjortberget. Är man bara rätt klädd så är det riktigt trevligt att träffas ute.

Jag avslutar här, blev lång info såhär första gången. Bifogar också ett informationsbrev som gick ut i slutet av förra året. Jag kommer att fortsätta att informera er här under projekttiden och har ni frågor, vill veta mer, är intresserade av att medverka i projektet eller har synpunkter så är ni varmt välkomna att kontakta mig på telefon 0491-76 42 85 eller niina.nordlund@oskarshamn.se

Sprid gärna rapporten och informationsbladet vidare inom föreningarna!

Foto: Freepik

Förstudie för laddinfrastruktur för elbilar

Hela Sverige ska leva Oskarshamn har fått en förfrågan rörande en förstudie för laddinfrastruktur för elbildar på landsbygden. Till förstudien ska vi föreslå 10-12 platser i Oskarshamns kommun där laddstationer kan placeras.

Vi har sammanställt ett förslag på platser i kommunen där laddstationerna kan placeras och vill gärna ha återkoppling från föreningsliv, näringsliv och invånare om våra förslag är bra. Alla kommentarer och synpunkter mejlas till info@hssloskarshamn.se senast onsdag den 24 juni!

På Google-kartan nedan har vi markerat befintliga laddstationer med blått och våra förslag är markerade med grönt. Öppna gärna kartan i helfönster.

Information om förstudien

Ladda hela Kalmar län & Glasriket, så heter regionens nya förstudie som handlar om att identifiera lämpliga platser och klargöra förutsättningarna för en hållbar etablering av offentlig laddinfrastruktur för elbilar i större skala på landsbygden.

Detta görs genom att först identifiera och samla in relevant information om olika intressanta lokaliseringar med service exempelvis turism/besöksmål, gårdsbutiker, lanthandlare, verkstäder, mötesplatser såsom bygdegårdar, kyrkor, handelsplatser mm på landsbygden och matcha detta med hur tillgänglig kraft/nätkapacitet ser ut. Detta har tidigare inte gjorts och är ett nytt och unikt initiativ.

Denna kartläggning kombineras sedan med framtagning av ett anpassat och hållbart finansieringsupplägg för den initiala investeringen samt en affärsmodell som säkerställer den löpande driften över tid. Det är snabba ryck, förstudien ska vara genomförd och presenterad senast under oktober månad 2020.

Initiativet till förstudien kommer från Coompanion Kalmar län och Miljöfordon Sverige. Övriga partners är Hela Sverige Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län samt Trivector kopplat till projektet ”Klimatsmarta resor i besöksnäringen”. Förstudien finansieras till hälften av Region Kalmar län och den andra halvan via övriga parter och intressenter.

Kontaktuppgifter

Projektledare för förstudien vid frågor, funderingar och information: Jonas Lööf, Verksamhetsledare Miljöfordon Sverige, mobil: 070-655 07 71, e-post: jonas@miljofordonsverige.se

« Äldre inlägg