Kategori: Bygderåd

Inbjudan och anmälan till digitala bygderåd 2022

Förening, företag, organisation, privatperson, politiker:

Välkommen att delta på digitala stormöten om lokal utveckling!

I år viker vi bygderåden till att föreningarna får presentera resultatet av pågående aktiviteter i de lokala utvecklingsplanerna. Vi passar även på att tipsa om var man kan söka stöd för lokal utveckling om du har en idé som du vill göra verklighet av.

Ordförande Annicka Gunnarsson och representanter från styrelsen samt Oskarshamns kommuns landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher deltar på bygderåden är de som bjuder in och håller i dem.

Följande datum är inbokade:

Klicka på respektive länk nedan för att läsa lite mer om agendan.

Anmälan är öppen till samtliga bygderåd. Kanske är du intresserad av vad som händer på alla orter och du får självklart vara med på vilka du vill. Anmäl dig till ett, flera eller alla. Det bestämmer du själv!

Stormöte via Zoom

Precis som förra året har vi valt att hålla digitala bygderåd via Zoom. Du deltar enkelt via antingen dator eller telefon. Om du deltar via dator så behöver du installera Zoom. Deltar du via telefon så ringer du ett 08-nummer och knappar in en sifferkod vilket gör det enkelt för alla att delta.

Anmäl dig till stormötet genom att klicka på länken nedan. Alla uppgifter om Zoom-mötet mejlas ut samma dag som mötet äger rum. Välkommen att delta!

Kom igång med ZOOM – tips för dig som är nybörjare!

Resultat från invånarenkäten i Figeholm

Under februari fick invånarna i Figeholmsbygden chans att svara på vår invånarenkät. 10% av invånarna valde att svara på enkäten vilket är en bra svarsfrekvens. Resultatet presenterades på det digitala bygderådet.

På det digitala bygderådet den 8 april presenterades resultaten för deltagarna. Nu har vi sammanställt en komplett rapport med alla resultat och svar från invånarenkäten, samt en topplista med vilka aktiviteter som är mest prioriterade.

Från idé till verkstad

Hur går vi nu från idéer till verkstad?

28,7% av de som svarat på enkäten kan tänka sig att engagera sig vilket bådar gott för den lokala utvecklingen. Utifrån enkätens svar på frågan om vilka aktiviteter som invånarna är intresserade av att engagera sig i så har vi kommit fram till att det finns möjlighet att skapa följande arbetsgrupper:

 1. Kurran – 6 personer
 2. Hundrastgård – 3 personer
 3. Turism & marknadsföring – 3 personer
 4. Konst & kulturaktiviteter – 3 personer
 5. Pulkabacken – 2 personer
 6. Ställplatser – 2 personer

Lokal utveckling pågår

Högst prioritet just nu är pågående arbete med Kurran där en arbetsgrupp redan skapats. Kontakta Maja Hansson vid intresse. Utöver det så arbetar BK Bore för fullt med aktivitetscentret på Kjellskulle där padelbanorna i princip är klara.

Läs mer:

Lokal utvecklingsplan: Figeholmsbygden

Resultat från invånarenkäten i Kristdala

Under februari fick invånarna i Kristdalabygden chans att svara på vår invånarenkät. 19% av invånarna valde att svara på enkäten vilket är en bra svarsfrekvens. Resultatet presenterades på det digitala bygderådet.

På det digitala bygderådet den 6 april presenterades resultaten för deltagarna. Nu har vi sammanställt en komplett rapport med alla resultat och svar från invånarenkäten, samt en topplista med vilka aktiviteter som är mest prioriterade.

Från idé till verkstad

Hur går vi nu från idéer till verkstad?

27,8% av de som svarat på enkäten kan tänka sig att engagera sig vilket bådar gott för den lokala utvecklingen. Utifrån enkätens svar på frågan om vilka aktiviteter som invånarna är intresserade av att engagera sig i så har vi kommit fram till att det finns möjlighet att skapa följande arbetsgrupper:

 1. Sporthall med godkända mått – 12 personer
 2. Dämmen – 7 personer
 3. Utveckling av turism – 5 personer
 4. Kurser i mat & hantverk – 4 personer
 5. MTB-bana – 3 personer
 6. Boende & ödehus – 3 personer
 7. Tvätthall – 3 personer
 8. Frisbeegolf – 2 personer
 9. Städdag/göra fint i samhället – 2 personer

Lokal utveckling pågår

Högst prioritet just nu är pågående arbete med att färdigställa arbetet inom det lokala utvecklingsprojektet 2018-2020 där det bland annat kvarstår arbete med en förstudie om nybyggnation av småhus och seniorlägenheter.

Arbetsgrupper för sporthall är under uppbyggnad liksom vandringsled/MTB-bana, frisbeegolf, kurser i mat och hantverk, städdag, hundlatriner mm.

Läs mer:

Lokal utvecklingsplan: Kristdalabygden

Resultat från invånarenkäten i Bockara

Under februari fick invånarna i Bockarabygden chans att svara på vår invånarenkät. 19% av invånarna valde att svara på enkäten vilket är en bra svarsfrekvens. Resultatet presenterades på det digitala bygderådet.

På det digitala bygderådet den 25 mars presenterades resultaten för deltagarna. Nu har vi sammanställt en komplett rapport med alla resultat och svar från invånarenkäten, samt en topplista med vilka aktiviteter som är mest prioriterade.

Från idé till verkstad

Hur går vi nu från idéer till verkstad?

17,6% av de som svarat på enkäten kan tänka sig att engagera sig vilket bådar gott för den lokala utvecklingen. Utifrån enkätens svar på frågan om vilka aktiviteter som invånarna är intresserade av att engagera sig i så har vi kommit fram till att det finns möjlighet att skapa följande arbetsgrupper:

 1. Hembygdsgården inkl. lekplats – 3 personer
 2. Vandringsled/skidled – 3 personer
 3. Dagligvaruhandel – 2 personer
 4. Utegym – 1 person
 5. Badplatsen – 1 person
 6. Hålla rent i samhället – 1 person
 7. Fartkameror för att sänka hastigheten – 1 person

Lokal utveckling pågår

Högst prioritet just nu är pågående arbete med taket på dansbanan och sammanslagning av hembygdsföreningen och aktivitetsföreningen till en samhällsförening. Inom det lokala utvecklingsprojektet arbetas det med aktiviteter inom projektet såsom obemannad butik, informationstavla och förstudie om nybyggnation av seniorlägenheter.

Läs mer:

Lokal utvecklingsplan: Bockarabygden

Resultat från invånarenkäten i Påskallaviksbygden

Under februari fick invånarna i Påskallaviksbygden chans att svara på vår invånarenkät. 17% av invånarna valde att svara på enkäten vilket är en bra svarsfrekvens. Resultatet presenterades på det digitala bygderådet där det framkom önskemål om att starta upp en samhällsförening i Påskallavik.

På det digitala bygderådet den 24 mars presenterades resultaten för deltagarna. Nu har vi sammanställt en komplett rapport med alla resultat och svar från invånarenkäten, samt en topplista med vilka aktiviteter som är mest prioriterade.

Från idé till verkstad

Hur går vi nu från idéer till verkstad?

27,2% av de som svarat på enkäten kan tänka sig att engagera sig vilket bådar gott för den lokala utvecklingen. Utifrån enkätens svar på frågan om vilka aktiviteter som invånarna är intresserade av att engagera sig i så har vi kommit fram till att det finns möjlighet att skapa följande arbetsgrupper:

 1. Aktivitetscenter & skatepark – 13 personer
 2. Padelbana – 8 personer (Tennisklubben arbetar med aktiviteten)
 3. Vågbrytare i hamnen – 7 personer (Båtklubben arbetar med aktiviteten)
 4. Minigolf – 5 personer
 5. Kultur – 5 personer
 6. Kallbadhus & bastu – 4 personer
 7. Barn- & ungdomsaktiviteter – 4 personer
 8. Samhällsförening – 3 personer

Det är även flera aktiviteter är det 2 personer som kan tänka sig att engagera sig.

Viktigt med en samhällsförening

Flera av mötets deltagare var överens om att uppstart av en samhällsförening i Påskallavik är viktigt för att fortsätta arbetet med lokal utveckling. Påskallaviks båtklubb har fullt upp med utveckling i hamnen.

Tre personer har angett att de är intresserade och det krävs ett tiotal för att forma en styrelse. Annicka och Kristina kan vara bollplank. Studieförbundet Vuxenskolan kan vara behjälpliga i en uppstart av en förening.

Läs mer:

Lokal utvecklingsplan: Påskallaviksbygden

Inbjudan till digitala bygderåd

Förening, företag, organisation, privatperson, politiker:

Välkommen att delta på digitala stormöten om lokal utveckling!

Nu är det dags att presentera resultatet av invånarenkäterna som gjordes i februari. Vi kommer att ge tips och råd om hur man kan arbeta vidare i arbetsgrupper för att genomföra aktiviteter – att gå från idé till verkstad helt enkelt!

Vi tipsar även om var man kan söka stöd för lokal utveckling.

Ordförande Annicka Gunnarsson, representanter från Hela Sverige Oskarshamns styrelse samt landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher på Oskarshamns kommun deltar på samtliga bygderåd.

Följande datum är inbokade:

 • 24 mars – Påskallaviksbygden
 • 25 mars – Bockarabygden
 • 6 april – Kristdalabygden
 • 8 april – Figeholmsbygden
 • 10 maj – Fårbobygden – Nytt datum!

Anmälan är öppen till samtliga bygderåd. Kanske är du intresserad av vad som händer på alla orter och du får självklart vara med på vilka du vill. Anmäl dig till ett, flera eller alla. Det bestämmer du själv!

Stormöte via Zoom

De digitala bygderåden arrangeras via Zoom och du deltar enkelt via antingen dator eller telefon. Om du deltar via dator så behöver du installera Zoom. Deltar du via telefon så ringer du ett 08-nummer och knappar in en sifferkod vilket gör det enkelt för alla att delta.

Anmäl dig till stormötet genom att klicka på länken nedan. Alla uppgifter om Zoom-mötet mejlas ut samma dag som mötet äger rum. Välkommen att delta!

Tips!

Kom igång med ZOOM – tips för dig som är nybörjare!

Glöm inte att anmäla dig till höstens bygderåd!

Vi inledde höstens möten i Bockarabygden den 3 september med ett tjugotal deltagare och nu rullar vi vidare till Kristdalabygden den 11 september. Därefter blir det möten i Fårbo/Figeholmsbygden 18 september, Misterhultsbygden den 2 oktober och Påskallaviksbygden den 9 oktober.

På bygderåden informerar vi om vad som är på gång i vår verksamhet och går igenom status och prioriteringar av bygdernas lokala utvecklingsplaner och får information om senaste status av pågående aktiviteter. Vi tipsar även om stöd som föreningarna kan söka till olika projekt. Landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher medverkar på alla bygderåd hon har möjlighet till.

Vi bjuder på fika under mötet och därför är det extra viktigt att du anmäler ditt deltagande!

Välkommen!