Under februari fick invånarna i Påskallaviksbygden chans att svara på vår invånarenkät. 17% av invånarna valde att svara på enkäten vilket är en bra svarsfrekvens. Resultatet presenterades på det digitala bygderådet där det framkom önskemål om att starta upp en samhällsförening i Påskallavik.

På det digitala bygderådet den 24 mars presenterades resultaten för deltagarna. Nu har vi sammanställt en komplett rapport med alla resultat och svar från invånarenkäten, samt en topplista med vilka aktiviteter som är mest prioriterade.

Från idé till verkstad

Hur går vi nu från idéer till verkstad?

27,2% av de som svarat på enkäten kan tänka sig att engagera sig vilket bådar gott för den lokala utvecklingen. Utifrån enkätens svar på frågan om vilka aktiviteter som invånarna är intresserade av att engagera sig i så har vi kommit fram till att det finns möjlighet att skapa följande arbetsgrupper:

  1. Aktivitetscenter & skatepark – 13 personer
  2. Padelbana – 8 personer (Tennisklubben arbetar med aktiviteten)
  3. Vågbrytare i hamnen – 7 personer (Båtklubben arbetar med aktiviteten)
  4. Minigolf – 5 personer
  5. Kultur – 5 personer
  6. Kallbadhus & bastu – 4 personer
  7. Barn- & ungdomsaktiviteter – 4 personer
  8. Samhällsförening – 3 personer

Det är även flera aktiviteter är det 2 personer som kan tänka sig att engagera sig.

Viktigt med en samhällsförening

Flera av mötets deltagare var överens om att uppstart av en samhällsförening i Påskallavik är viktigt för att fortsätta arbetet med lokal utveckling. Påskallaviks båtklubb har fullt upp med utveckling i hamnen.

Tre personer har angett att de är intresserade och det krävs ett tiotal för att forma en styrelse. Annicka och Kristina kan vara bollplank. Studieförbundet Vuxenskolan kan vara behjälpliga i en uppstart av en förening.

Läs mer:

Lokal utvecklingsplan: Påskallaviksbygden